Available courses

SZKOŁA ŚREDNIA

Czy w dzisiejszych czasach musimy wybierać między wiedzą naukową a wiarą w świat nadprzyrodzony? Czy te dwa sposoby poznawania rzeczywistości są ze sobą sprzeczne czy też mogą się uzupełniać?
Zapraszamy na kurs z cyklu „Wędrówki z Wojtyłą”. Dowiesz się z niego jakie są relacje między wiarą a rozumem?

SZKOŁA ŚREDNIA

Jak to jest naprawdę z historią podziałów na chrześcijaństwo wschodnie i zachodnie. Dlaczego te dwie gałęzie Kościoła w przeszłości prowadziły ze sobą zażartą walkę. Jaka jest rola grekokatolików w relacjach z prawosławiem i co to znaczy, że Europa chrześcijańska ma dwa płuca?
Zapraszamy na kurs z cyklu „Wędrówki z Wojtyłą”. Dowiesz się z niego jak Jan Paweł II patrzył na chrześcijaństwo wschodnie.

SZKOŁA ŚREDNIA

Jeżeli jesteś zainteresowana/y skutecznym poznawaniem siebie i swojej roli w otaczającym nas świecie. Jeżeli chcesz pracować nad własną spójnością i sprawczością. Jeżeli chcesz poznać takie pojęcia jak samowiedza, samoświadomość i samoposiadanie. 
Zapraszamy na kurs z cyklu „Wędrówki z Wojtyłą”. Dowiesz się z niego co to, tak naprawdę, znaczy „być sobą”?

SZKOŁA ŚREDNIA

Jak wyglądała koegzystencja katolików z komunistami w czasach PRL? Jaką postawę przyjmowali kościelni przywódcy, gdy dochodziło do konfliktu między społeczeństwem a władzą?
Zapraszamy na kurs z cyklu „Wędrówki z Wojtyłą”. Poznasz z niego niełatwą historię relacji Kościoła z PRL-owskim państwem?

SZKOŁA ŚREDNIA

Czym współcześnie jest kultura? Czy tylko elitarną rozrywką i sposobem na spędzanie wolnego czasu? Co tak naprawdę nam daje i czy można żyć bez kultury?
Zapraszamy na kurs z cyklu „Wędrówki z Wojtyłą”. Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

SZKOŁA ŚREDNIA

Jak powinniśmy rozumieć pojęcie patriotyzmu? Czy w dzisiejszych czasach patriotyzm ma sens i jest nam do czegoś potrzebny?
Zapraszamy na kurs z cyklu „Wędrówki z Wojtyłą”. Dowiesz się z niego jakie oblicza może mieć patriotyzm i co na ten temat mówił Karol Wojtyła.

SZKOŁA ŚREDNIA

Jaki powinien być stosunek Polaków do Powstania Warszawskiego? Czy jest to wstydliwa klęska o której należy zapomnieć czy raczej wydarzenie zmuszające do głębokich przemyśleń o wartościach podstawowych.
Zapraszamy na kurs z cyklu „Wędrówki z Wojtyłą”. Dowiesz się z niego dlaczego pamięć o Powstaniu Warszawskim jest kluczowa dla naszej tożsamości.

SZKOŁA ŚREDNIA

Jaka jest rola kobiet we współczesnym świecie? Jak kobieta może się dzisiaj realizować, z jednej strony, nie ulegając sztucznym społecznym ograniczeniom, z drugiej, żyjąc w zgodzie z własnym sumieniem.
Zapraszamy na kurs z cyklu „Wędrówek z Wojtyłą”. Dowiesz się z niego na czym polega fenomen kobiecości, czym jest geniusz kobiety i co się kryje pod terminem „nowy feminizm”.

SZKOŁA PODSTAWOWA [KLASY 7-8] oraz SZKOŁA ŚREDNIA

Jan Paweł II bardzo często zwracając się do młodzieży mówił: MŁODZI PRZYJACIELE co rozumiał przez to określenie?
Cytatów i złotych myśli na temat przyjaźni jest bardzo wiele, ale czym ona tak naprawdę jest? Do czego prowadzi? Z czego wynika? W tym e-learningu znajdziesz odpowiedzi na te pytania.


SZKOŁA ŚREDNIA

Pytanie o godność człowieka towarzyszy ludzkości od jej początków. Spory o wartość człowieka, jego pochodzenie i przysługujące mu prawa toczą się przez historię i nie wydają się zmierzać ku końcowi.
Celem tego e-learningu jest pokazanie źródeł tych sporów i punktu odniesień jakie daje nam cywilizacja chrześcijańska.

SZKOŁA ŚREDNIA

Gdy Karol Wojtyła zostawał papieżem, Polska była krajem zniewolonym i niesuwerennym. Jej obywatele byli poddawani represjom i ograniczeniom systemu komunistycznego.
Chcemy w tej lekcji opowiedzieć jaką drogę wspólnie przeszliśmy z Janem Pawłem II do wolnego i niepodległego państwa.

SZKOŁA PODSTAWOWA [KLASY 6-8]

Solidarność - tak się nazywał ruch społeczny prowadzący bezkrwawą walkę o wolność Polaków. Ale to słowo ma swoje wcześniejsze znaczenie, bardzo ważne dla funkcjonowania każdej wspólnoty.
Ten e-learning jest filozoficzną refleksją nad tym, czym według Jana Pawła II powinna być współczesna solidarność.


SZKOŁA PODSTAWOWA [KLASY 6-8] / SZKOŁA ŚREDNIA
Ten e-lerning nawiązuje do encykliki Laborem excercens i jest próbą ukazana pogląów Jana Pawła II w kwestii pracy ludzkiej.

SZKOŁA PODSTAWOWA [KLASY 4-8]

Co przychodzi Ci do głowy kiedy słyszysz św. Jan Paweł II?
W tym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi wydarzeniami pontyfikatu Jana Pawła II- z tym , co powoduje, że mówimy o nim, jak o kimś naprawdę wyjątkowym...


SZKOŁA PODSTAWOWA [KLASY 6-8]
Być może zadajesz sobie pytanie o to czym jest miłość. A może słyszysz je po raz pierwszy?
W tym e-learningu pokażemy Ci co o miłości mówił Jan Paweł II i jaki obraz małżeństwa wyłania się z jego nauczania.

Zapraszamy!

SZKOŁA ŚREDNIA
Kurs bazuje na publikacji Karola Wojtyły "Miłość i odpowiedzialność" będącej owocem rozmów przyszłego papieża z młodymi ludźmi oraz jego refleksji filozoficznej.
Zawiera inspirujące myśli na temat miłości i małżeństwa, głównie od strony etycznej.
SZKOŁA ŚREDNIA
Dla Jana Pawła II pokój nie jest po prostu brakiem wojny - to zadanie wymagające nieustannej pracy. Ten kurs ma przekazać podstawy nauczania Jana Pawła II o pokoju oraz pokazać jego stosunek do wojny.
Na konkretnych przykładach historycznych pokażemy jaki był stosunek Papieża do wojny i sposobów jej unikania.